top of page

Privacybeleid

Privacybeleid

Laatste update: 13 June 2022

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u gebruik maakt van de diensten en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de dienst te leveren en te verbeteren. Door de dienst te gebruiken, gaat u akkoor met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. 

 
Interpretatie en Definities
Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die is gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen. 

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze diensten of delen van onze diensten. 

 • Bedrijf (hierna genoemd als "het Bedrijf", "Wij" of "Ons" in deze overeenkomst) verwijst naar PIE Academy.

 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten, naast het vele gebruik ervan. 

 • Country verwijst naar: Nederland

 • Device betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de diensten, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitaal tablet. 

 • Persoonlijke Informatie is alle informatie die betrekking heeft op een geidentifieerde of identificeerbare persoon. 

 • Dienst verwijst naar de website.

 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die bij het bedrijf in dienst zijn om de dienst te vergemakkelijken, om de dienst namens het bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de dienst uit te voeren of om het bedrijf te helpen analyseren hoe de dienst wordt gebruikt. 

 • Social Media Dienst van derden verwijst naar elke website of elke social media website waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de dienst te gebruiken. 

 • Gebruik gegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de dienst, hetzij door de dienst-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek). 

 • Website verwijst naar PIE Academy, toegankelijk vanuit www.pieacademy.org

 • U betekent de persoon die toegang heeft tot de dienst of de dienst gebruikt, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot de dienst of de dienst gebruikt, zoals van toepassing.

 
Verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens 
Typen verzamelde gegevens
 
Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Emailadres

 • Voornaam en achternaam

 • Telefoonnummer

 • Addres, Staat, Provincie, Postcode, Plaats

 • Gegevensgebruik

 
Gegevensgebruik

Gegevensgebruik wordt automatisch verzameld wanneer de dienst wordt gebruikt. 

Gegevens gebruik kan informatie bevatten zoals het internet protocol adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browser type, browser versie, de pagina’s van onze dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens. 

Wanneer u toegang krijgt tot de dienst met of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, het unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

 

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze dienst bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de dienst met of via een mobiel apparaat.

 

Trackingtechnologieën en Cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken, kunnen zijn:

 

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze dienst. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat deze cookies weigert, kan onze dienst cookies gebruiken.

 

 

 • Webbakens. Bepaalde delen van onze dienst en onze emails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan ​​als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die die pagina's hebben bezocht of een e-mail heeft geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

 

Cookies kunnen "permanente" of "sessie" cookies zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Meer informatie over cookies: What Are Cookies?.

 

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

 

 • Noodzakelijke / Essentiele Cookies

Type: Sessie Cookies

Beheerd door: Ons

 • Doel: deze cookies zijn essentieel om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en we gebruiken deze cookies alleen om u die diensten te leveren.

 • Cookies beleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: Permanente Cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

 • Functionele Cookies

Type: Permanente Cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies stellen ons in staat keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website bezoekt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en te voorkomen dat u uw voorkeuren, telkens wanneer u de website gebruikt, opnieuw moet invoeren.

 

Ga voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies naar ons Cookiebeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid.

 

Gebruik van uw Persoonlijke Gegevens

Het bedrijf gebruikt mogelijk Persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienst te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze dienst te controleren.

 • Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de dienst te beheren. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de dienst

 • Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan.

 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

 • Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons te adresseren en te beheren.

 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als continuïteit of als onderdeel van faillissement, liquidatie, of een soortgelijke procedure, waarbij persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze dienstgebruikers behoren tot de overgedragen activa.

 • Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

 • Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.

 • Voor zakelijke overdrachten: we kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

 • Met gelieerde ondernemingen: we kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze dit privacybeleid respecteren. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die onder gezamenlijke controle van ons staan.

 • Met zakenpartners: we kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of op een andere manier in de openbare ruimtes communiceert met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en openbaar buiten worden verspreid. Als u interactie heeft met andere gebruikers of zich registreert via een externe social media dienst, kunnen uw contacten op de externe social media dienst uw naam, profiel, foto's en beschrijving van uw activiteit zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken.

 • Met uw toestemming: we kunnen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming voor andere doeleinden bekendmaken.

 
Bewaring van uw Persoonlijke Gegevens 

Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleid af te dwingen.

 

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

 
Overdracht van Persoonlijke Gegevens

Uw informatie, inclusief persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

 

Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 
Openbaring van uw Persoonlijke Gegevens

Zakelijke Transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereiste 

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens te goeder trouw bekendmaken dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

• Voldoen aan een wettelijke verplichting

• Bescherm en verdedig de rechten of eigendom van het bedrijf

• Voorkomen of onderzoeken van mogelijke misstanden in verband met de dienst

• Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek

• Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

 
Veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 
Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich tot niemand onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem contact op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

 

Als we moeten vertrouwen op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw informatie en uw land toestemming van een ouder nodig heeft, kunnen we de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

 
Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 
Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze dienst, voordat de wijziging van kracht wordt, en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

 

Inschrijving voor de Ouder Introductiecursus
Door u in te schrijven voor de Ouder Introductiecursus, begrijpt u dat u zich bij andere ouders van potentiële of huidige PIE-studenten voegt en dat u ermee instemt dat uw naam zichtbaar is voor deze andere ouders die mogelijk contact met u kunnen opnemen via berichten of via discussieforums.

Als u niet wilt dat uw naam/e-mailadres zichtbaar is voor de andere ouders, kunt u speciale e-mailadressen en afgekorte namen gebruiken (u kunt uw feitelijke informatie verstrekken in de privévragenlijst die u tijdens de cursus zou invullen) of als u liever dat wij een speciale regeling voor u treffen, laat het ons dan weten.

Houdt u er rekening mee dat, ondanks dat u een cursus volgt met andere ouders, deelname aan discussieforums en/of het beantwoorden van berichten strikt optioneel is. Verder is alle informatie die door u/met u wordt gedeeld vertrouwelijk en wordt deze NOOIT met anderen gedeeld. Een gemeenschappelijke cursus stelt PIE Academy in staat algemene informatie te delen en kan u helpen om, indien gewenst, contact te leggen met andere ouders die soortgelijke uitdagingen en worstelingen tegenkomen.

 
Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

• Via e-mail: info@pieacademy.org

bottom of page