top of page

PRE-COLLEGE CURSUSSEN

AMERICAN PIE GRADUATES.jpg

Webinar

tweemaandelijks

Onderwijssystemen vergeleken

In de Verenigde Staten duurt het primaire onderwijs (elementary education) en het voortgezet onderwijs (secondary education) 6 jaar. Ook het voortgezet onderwijs duurt 6 jaar. Leerlingen zijn dus gemiddeld 18 jaar als ze hun High School Diploma behalen als ze op 6-jarige leeftijd naar de eerste klas gaan. De verdeling van deze 12 jaar onderwijs Vanaf 6 jaar bestaat leerplicht. De verdeling van deze 12 onderwijsjaren (grades) verschilt per staat of district. Er zijn zowel openbare als particuliere scholen.

Let op: onderwijs in de VS is niet verplicht, voordat high school start. Veel leerlingen krijgen thuisonderwijs.

Het verschil tussen het voortgezet onderwijs in de VS en Nederland is dat het Amerikaanse onderwijs veel flexibeler en breder van aard is. Het kent geen starre structuur van niveaus, profielkeuze of overgangsnormen en toetsen. Er is ook een breder scala aan onderwerpen; niet alleen algemene vakken, maar ook vaardigheden en beroepsvakken, waardoor leerlingen hun interesses kunnen volgen en hun studiemogelijkheden open kunnen houden.

Vakken kunnen op verschillende niveaus worden gevolgd: Standaard, Honors en AP. Honors-vakken vereisen dat leerlingen daarin meer werk doen dan in standaard vakken, en AP-lessen kunnen zelfs nog veeleisender zijn. Terwijl Honors-vakken geavanceerde middelbare schoolstof bevatten, zijn AP-lessen ontworpen om vakken op universiteitsniveau te weerspiegelen. In zowel Honors- als AP-vakken varieert de moeilijkheidsgraad per onderwerp. In de VS worden leerlingen die onderwijs willen hebben, nooit in de steek gelaten.

Over PIE Academy:

PIE Academy vertegenwoordigt een particuliere, online school: American K12 school in Florida. Deze school is in 2017 opgericht en is geaccrediteerd door de Florida State Board of Education en door accreditatieorganisatie Cognia. Dit betekent dat dit als kwaliteitsonderwijs wordt erkend door hoger onderwijs instellingen en evaluatie organisaties als het NUFFIC, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, zie hier.

Voordelen van PIE Academy onderwijs:

 • Leerling-centraal leren in het VO middels een persoonlijk ontworpen leertraject

 • Biedt leerlingen een programma op maat aan met als einddoel het behalen van een Amerikaans high school diploma of certificaat

 • De leerling bepaalt het studietempo om studiepunten te behalen die meerdere jaren geldig blijven

 • Tijd- en plaatsonafhankelijk online en individueel leren, vanaf welk moment

 • Afhankelijk van de tijdsinvestering kan het VO in kortere dan gebruikelijke tijd worden doorlopen

 • Vakken op standaard niveau in grades 1-12 en vanaf grade 9 zijn ook Honors en Advanced Placement niveau mogelijk  

 • Toegang tot live docenten voor uitleg en begeleiding

 • Toegang tot gespecialiseerde leerhulpmiddelen om leerlingen met leerbehoeften de meest optimale leeromgeving te bieden (o.a. dyslectie, autisme en dysgrafie)

 • Toegang tot een persoonlijke success coaches en onderwijsondersteunende experts in Nederland

 • Brede oriëntatie op interesses, mogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling en hulp bij het zoeken naar vervolgstudies en het aanmeldingsproces

 • Toewerken naar een startkwalificatie: het Amerikaanse High School diploma is ongeveer gelijk aan een HAVO diploma. Het biedt toegang tot zowel HBO als universitair onderwijs (afhankelijk van de gevolgde vakken)

 • Betaalbaar onderwijs waarbij de leerlinge centraal staat

 

NB. Deze informatie is slechts een richtlijn. Leerlingen kunnen buiten deze parameters vallen. Leerlingen worden individueel geëvalueerd en kunnen op jongere of oudere leeftijd beginnen op basis van hun niveau, motivatie, persoonlijke situatie, doelen etc.

Klik op de TOEGANGSLIJST hieronder om een lijst te zien van hogescholen en universiteiten die dit diploma hebben aanvaard

proud parents and graduate.jpg

Webinar

tweemaandelijks

Vergelijkend onderwijs NL met VS via PIE Academy (graad 1-12)

Vergelijking tussen Amerikaans en Nederlands onderwijs: Basisschool (graad 1-5)

bottom of page