Zoeken

Spotlight op PIE experts: Martin Timmer

ECHA Specialist in Gifted Education, Specialist (hoog)begaafdheid


Mijn naam is Martin Timmer, 47 jaar, woonachtig in het pittoreske Achterveld .

Getrouwd met Kirsten, en vader van drie prachtige dochters Roos, Merel en Linde.


Vanuit onze gezinssituatie, waar hoogbegaafdheid een belangrijke plaats inneemt, zijn mijn vrouw en ik in 2018 de uitdaging aangegaan om onze praktijk Voorsprong in Talent op te zetten. Onze kinderen zijn de drijfveer om via onze begeleidingstrajecten zoveel mogelijk (hoog)begaafde kinderen vanaf groep 8 te kunnen helpen, zodat zij hun toekomst in vreugde en geluk, met inzet van hun eigen unieke talenten, kunnen betreden.


Naast mijn (parttime) werkzaamheden voor Voorsprong in Talent werk ik al sinds 1998 in het Middelbaar onderwijs, waar ik de laatste 10 jaar op een Middelbare school in Nijkerk een hoogbegaafdheid traject heb opgezet en uitgevoerd. Vanuit deze werkzaamheden ben ik ook meerdere jaren verbonden geweest aan de werkgroep van de BPS Academie, onderdeel van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen Nederland (BPS),

Vanaf 1 januari 2022 werk ik bij een Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in Gelderland, waar ik mede-verantwoordelijk ben voor de opzet en uitvoering van een tussenschoolse voorziening voor (hoog) begaafde jongeren.

Ook ben ik verbonden als bestuurslid aan het ECHA Netwerk, de landelijke vereniging voor specialisten in hoogbegaafdheid. Dit is een vrijwilligersfunctie, die ik met veel plezier invulling geef.
Wat ik te bieden heb…...


De begeleiding die ik geef is vooral geënt op de zijnskenmerken van (hoog) begaafde kinderen in combinatie met het (hernieuwd) aanspreken van executieve en cognitieve vaardigheden, Mindset, en sociaal-emotionele uitdagingen. Ook dubbel bijzondere kinderen (jongeren waarbij naast (hoog)begaafdheid nog andere problemen c.q. uitdagingen een rol spelen) zijn van harte welkom.

Ik begeleid kinderen op school, maar ook thuis, zoals bijvoorbeeld kinderen die, kortere of langere tijd, zijn uitgevallen in ons onderwijssysteem.

Door middel van individuele begeleiding, online, of op locatie, ontdek ik samen met het kind welke stippen er aan de horizon zijn om na te streven en reik ik daarbij tips, tools en handvatten aan om deze doelen te bereiken. Hierbij staat het welzijn altijd voorop, waarna kan worden gewerkt aan de cognitieve ontwikkeling.

Binnen al mijn trajecten heeft het kind de regie en coach ik het kind naar zijn doelen. Ook ouders, die vastlopen in de opvoeding met hun (hoog)begaafde kind kan ik de juiste begeleiding geven, vaak in combinatie met het traject dat het kind volgt.


Specifiek voor hoogbegaafde kinderen kan de PIE Academy, met name bij uitval in het reguliere Nederlandse onderwijssysteem, een heel mooi alternatief zijn om (onderwijs)doelen op een andere, maar vooral ook prettige manier te verwezenlijken. Dit is één van de redenen dat ik mij als begeleider en specialist hoogbegaafdheid beschikbaar stel voor de PIE Academy.

Dus….. heb je hulp nodig? Of enkel een kort gesprekje om weer in de juiste modus te komen? Neem contact met mij op en ik help je graag verder.