top of page

Elementary School

 

Elementary School omvat de klassen 1 tot 5 (voor kinderen van 5 tot 9 jaar). Ons kennisintensieve curriculum en unieke leermethode zorgen ervoor dat leerlingen zelfverzekerd de eerste stappen naar leren zetten. Het programma is leuk, creatief en interactief, waardoor jongere leerlingen gemotiveerd en betrokken blijven. Onze toegewijde docenten houden de voortgang van leerlingen dagelijks nauwlettend in de gaten. Gedurende ons basisschoolprogramma zullen leerlingen een solide basis leggen voor Middle School.

Het programma van Elementary School stelt leerlingen in staat om geleidelijk te leren. Ze beginnen bij de basis en breiden hun kennis stap voor stap uit, voor zover dat overeenkomt met hun leeftijd. Leerlingen voltooien vier kernvakken per leerjaar. Gemiddeld kan elk leerjaar in 8 maanden worden voltooid.

Elk van de kernvakken is verdeeld in vakken van 2 semesters per leerjaar en is gebaseerd op het Common Core System.

Kernvakken:

•        Engelse taalvaardigheid

•        Wiskunde

•        Beta wetenschappen

•        Sociale wetenschappen

Home School

Vergelijkend onderwijs NL met VS: Basisschool (graad 1-5)

Comparing NL and US education: Elementary School (grades 1-5)

bottom of page